Identifikácia a profil spoločnosti:

Obchodná spoločnosť SIGNATECH spol. s r. o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 06.03.2009 a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I dňa 23.03.2009, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 57506/B

Obchodné meno: SIGNATECH spol. s r. o.
Sídlo: Družstevná 737/1, 900 89 Častá
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 44 690 118
DIČ: 2022785424
IČ DPH: SK 2022785424